Totalnedrivning
PCB sanering
Miljø sanering
Asbest sanering
Genbrug af materialer

Nedbrydning

Nedbrydningsopgaverne veksler af størrelse og kompleksitet. Nogle gange er det mindre opgaver som garager, skure, tage og enfamiliehuse, andre gange er det store opgaver som fabrikker, nedlagte ejendomme, store skorstene og siloer og landbrug.

 

 

 

 

 

 

Nedbrydning sker mange gange i forbindelse med renovering af bygninger, hvor måske kun dele af bygningen skal nedrives.

Afhængig af nedbrydningsopgaven, er det både private og erhverv samt det offentlige som                           Ak entreprenørservice aps udfører nedbrydning for. Det kan være husejere, kommuner, arkitekter, ingeniører m.fl. som har brug for vores ekspertise.

Læs mere…

Håndtering

Som led i nedbrydning af bygninger m.m. er der store krav om sortering og håndtering af nedbrydningsaffaldet. For det første indeholder mange bygninger asbestholdige materialer, hvilket skal demonteres og bortskaffe på en miljørigtige måde.

 

 

 

 

 

 

Derudover skal al øvrig affald sorteres, så fx træ, beton, isolering m.m. ikke blandes. Meget af materialet skal bortskaffes andet kan genanvendes.

Læs mere…

Betonknusning

Som et led i nedbrydningsprocessen tilbyder AK entreprenørservice aps også betonknusning. Betonknusning er nødvendigt til nedbrydning af bl.a. store sokler og ameret betondæk.

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Modtagerplads

For at håndtere nedbrydningsmaterialerne bedst muligt, har AK entreprenørservice aps anlagt en miljø- og genbrugsplads, der er godkendt til sortering og nedknusning af bygningsaffald.

 

På vores genbrugsplads modtager vi beton, brokker, tegl/mursten, træ, grønt og  haveaffald. Disse materialer bliver genbrugt som knust beton, asfalt, blandingsgods og harpet muld.

Læs mere…

Hvem er vi

Professionel og seriøs nedrivning igennem flere år, så har du en opgave der skal løses så kontakt os !
Med over 100 nedrivning samt saneringsopgaver om året, tilbyder vi vores service til offentlige, erhverv, forsikringsselskaber og private, vi sørger for alt  deponi, logistik osv. vedr. nedrivning, indvendigt sanerings/nedbrydnings opgaver

kort sagt alt “stort og småt”.

Miljø sanering, asbest, pcb, mm.  gårdsanering, forureningssager, jord, olie, slagger mm.

Vi følger NMK 96 (Nedbrydningsbranchens miljøkontrolordning 1996)

Læs mere…

Kontakt os

  • totalnedrivning
  • asbest sanering
  • PCB sanering
  • Miljø sanering